Delabie breidt uit !

Bij het bestaande gebouw dat tot nu toe zo’n 2 ha groot is wordt een bijkomende gedeelte bijgebouwd met een grootte van zo’n 4.600 m². De werken zijn van start gegaan in september 2018.

Deze uitbreiding van de bebouwde oppervlakte (de drukkerij bevindt zich op een terrein van 7 ha) komt er om de boekbinderij van het overgenomen Lesaffre te vestigen. Deze investering is een onderdeel van de geplande verhuis van drukkerij Lesaffre naar de gebouwen in Moeskroen.

Vóór het gebouw wordt ook een waterbassin aangelegd voor de opvang van het regenwater. Dit zal er toe bijdragen dat het water langzaam de grond kan binnendringen om zodoende het grondwaterpeil te helpen op niveau te brengen.