Nieuws

01/03/2021

Investering nieuwe vouwmachines

De Coronacrisis schrikt Delabie niet af om te blijven investeren in een modern machinepark. De toekomst behoort toe aan zij die blijven vooruitkijken ! 

Hiervoor worden er in december 2020 twee nieuwe vouwmachines besteld. Deze zullen tegen april 2021 geïnstalleerd worden. Dit brengt het totale aantal vouwmachines op dertien stuks. Deze investeringen verhogen de flexibiliteit en vergroten de interne capaciteit. De doorlooptijd van een werk wordt immers bepaald door alle facetten in de productie waarvan het vouwen er één van is.

Er werd bij de aankoop tevens grote aandacht besteed aan de ergonomie en het gebruiksgemak voor de werknemers.

15/08/2020

Versterking team

De doorgedreven investeringen hebben er toe geleid dat er op zoek werd gegaan naar een achttal nieuwe medewerkers.

Er waren inderdaad noden in verschillende afdelingen in de drukkerij. De aanwerving van drukkers, afwerkers en logistieke medewerkers waren noodzakelijk en werden dan ook afgerond tegen augustus 2020.

Hiermee is de kous nog niet af, want tegen het voorjaar van 2021 zal het afwerkingsteam nogmaals worden versterkt met een 4-tal extra medewerkers.

20/09/2019

Opendeurdag voor familie en personeel

Op 20 september 2019 werd een opendeurdag georganiseerd voor de personeelsleden en hun familie. 

Iedereen kon kennismaken met de volledig vernieuwde drukkerij en al haar afwerkingsmogelijkheden. Men kon via een begeleide route het ganse productieproces  volgen startend vanaf de prepress tem de afgewerkte boeken. Na de zeer interessante rondgang was er uiteraard nog tijd om een hapje en een drankje te nuttigen met de collega’s en familieleden.

24/05/2019

Nieuwe investeringen in prepress en drukpersen

In het voorjaar van 2019 worden volgende nieuwe investeringen uitgevoerd:

Vooreerst komt er een volledig nieuwe CTP-installatie:

Met de Agfa Avalon N8 wordt er een tweede plaatbelichter geïnstalleerd in onze prepress afdeling. Deze plaatbelichter met volledig automatisch plaattransport heeft een snelheid van 70 platen per uur. Hierdoor ligt de totale capaciteit op 110 platen per uur ! Met twee CTP-belichters is er tevens steeds een back-up en is de aanvoer van platen verzekerd !

Vervolgens worden er twee nieuwe 8-kleur vellenpersen in productie genomen. Deze Heidelberg XL 106 persen zijn werkelijk het neusje van de zalm ! Met de hoogst mogelijke automatisatie uitgerust, zullen de drukkers met nog kortere insteltijden en minder papierverbruik de gekende hoge drukkwaliteit kunnen realiseren. Hiermee beschikt Delabie s.a. over de meest productieve en kwalitatieve drukpersen op de markt !

15/05/2019

Nieuwe investeringen in een naaimachine en een bindlijn

In mei 2019 zijn de volgende investeringen in uitvoering:

Vooreerst komt er een nieuwe naaimachine.

Deze naaimachine komt er bovenop de twee die zich reeds in de boekbinderij bevinden. Door deze investering verhogen we niet alleen onze productiecapaciteit, maar ook onze flexibiliteit.

Vervolgens  is er ook de investering in een nieuwe Colibri en een nieuwe Diamant.

Hiermee versterkt Delabie zich in de markt van de afwerking van de gekartonneerde boeken. Zowel een rechte als een ronde rug zijn mogelijk. Ook een leeslint of een kapitaalband kunnen hiermee worden aangebracht. Door de investering in deze machines komt er niet alleen extra capaciteit, maar wordt er eveneens gezorgd voor een back-up mogelijkheid.

15/09/2018

Delabie breidt uit !

Bij het bestaande gebouw dat tot nu toe zo’n 2 ha groot is wordt een bijkomende gedeelte bijgebouwd met een grootte van zo’n 4.600 m². De werken zijn van start gegaan in september 2018.

Deze uitbreiding van de bebouwde oppervlakte (de drukkerij bevindt zich op een terrein van 7 ha) komt er om de boekbinderij van het overgenomen Lesaffre te vestigen. Deze investering is een onderdeel van de geplande verhuis van drukkerij Lesaffre naar de gebouwen in Moeskroen.

Vóór het gebouw wordt ook een waterbassin aangelegd voor de opvang van het regenwater. Dit zal er toe bijdragen dat het water langzaam de grond kan binnendringen om zodoende het grondwaterpeil te helpen op niveau te brengen.

01/01/2018

Delabie s.a. neemt imprimerie Lesaffre over

Sinds 1 januari 2018 is drukkerij Lesaffre in handen van Delabie s.a. Deze drukkerij, die zich situeert in Doornik, is vooral gespecialiseerd in boeken en stripverhalen.

Door deze overname wordt de marktpositie van Delabie s.a. gevoelig versterkt. Dankzij de complementariteit van beide bedrijven, reclame- en industrieel drukwerk enerzijds en boeken en strips anderzijds, is de toekomst van het bedrijf verzekerd.

Het personeelsbestand zal door de overname verdubbelen tot zo’n 150 mensen. Deze worden ingezet in zowel de drukkerij (vellen en rotatie) als in de afwerkingsafdeling.

De afwerkingsmogelijkheden van Delabie worden hierdoor uitgebreid met een volledige boekbinderij. Deze komt naast alle bestaande afwerking : vouwen, stansen, nieten.